دوشنبه, 1 مرداد 1397 - 10 ذیقعده 1439 - July 23, 2018

 تماس با خانه فرهنگ شهید صدوقی

 

برای تماس با خانه فرهنگ شهید صدوقی می توانید از یکی از راه های زیر بهره ببرید:

تلفن:

035-36273704

نمابر

035-36273704

پست الکترونیک

INFO@SADOUGHI.IR

آدرس

یزد، خیابان امام خمینی ره، کوچه مسجد برخوردار، کوچه خواجه خضر، پلاک 80 

کدپستی:

8913733576

دسترسی نقشه گوگل